วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

นักดาราศาสตร์ของโลก


อริสโตเติล ( 350 ก่อนคริสตกาล ) นักปรัชญาชาวกรีก เสนอทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลาง (Geocentric) คือโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพ มีดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์ เคลื่อนที่ไปรอบโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น